Lidlalile

Oh, isoka lami x12

Li-lidlalile, li-lidlalile

Li-lidlali-la-la-le

Li-lidlalile, li-lidlalile

Li-lidlali-la-la-le

La-la-lidlalile, la-la-lidlalile

La-la-lidlalile

Oh, waze wadlala ngami umuntu wami, isthandwa sami

Oh, ubambo lwami langijikela eskhaleni ngisathi yilo lwami

Yilo lwami, oh, ubambo lwami

 

Li-lidlalile, li-lidlalile

Li-lidlali-la-la-le

Li-lidlalile, li-lidlalile

Li-lidlali-la-la-le

La-la-lidlalile, la-la-lidlalile

La-la-lidlalile

 Oh, isoka lami x8

 

How’d you forget those things you said to me

Those pretty little nothings you said were so sweet

Wangijikela esikhaleni ngisathi uwolwami

Uwolwami oh, ubambo lwami

Oh, waze wadlala ngami umuntu wami, isthandwa sami

Oh, ubambo lwami langijikela eskhaleni ngisathi yilo lwami

Yilo lwami, oh, ubambo lwami

Li-lidlalile, li-lidlalile

Li-lidlali-la-la-le

Li-lidlalile, li-lidlalile

Li-lidlali-la-la-le

La-la-lidlalile, la-la-lidlalile

La-la-lidlalile

 

 Oh, isoka lami x8